Metode

Foreningen EC-Play Together bruker undervisningsteknologi fra EC-Play. Dette fordi vi mener denne den beste for å inkludere alle til samspill uavhengig av bakgrunn, forutsetninger, nivå og forkunnskaper. Denne teknologien brukes både når vi leies inn som musikklærere i skolen, når vi kjører teambuidling for bedrifter og organisasjoner, på band-og koraktiviteter ute på skolene etter skoletid og på kvelder, helger og ferier på tvers av skolen. Uansett hva man deltar på vil EC-Play gi stor grad av differensiering og plass til alle.

Alle våre band- og korledere er drillet i EC-Play sin metodikk, pedagogikk og ledelse. Uansett hvilken time du deltar på og hvem som leder den så vil du kunne forvente deg samme struktur og innhold ved at vi alltid starter med en Microlesson/Breaf, så blir det masse spilling/synging, så en eller annen Challenge som utfordrer oss musikalsk, personlig, relasjonelt eller tverrfaglig. Vi avslutter alltid med en Debreaf med «3+1» og en oppsummering på 3 ting vi har gjort bra og 1 ting vi ønsker å gjøre bedre neste gang. Målet med hver samling er å skape mestring, glede, utvikling og inkludering for ALLE!

Her kan du se og høre hva Nina og Silje, mødre til 2 EC-Play gutter, mener om EC-Play: