EdTech

EC-Play EdTech representerer et helt nytt nivå innen instrumentopplæring internasjonalt. Foreningen bruker i hovedsak undervisningsteknologi fra EC-Play til samspill da vi mener det er det beste vektøyet for at alle skap få oppleve mestring, glede, utvikling og inkludering uanhengig hvilket nivå de er på, men vi bruker også andre digitale verktøy som er basert på tradisjonell metodikk så som GarageBand, Soundtrap, Chordify, Logic, Synthesia, iRealPro oa der det er hensiktsmessig. I filmene under får du et inntrykk av hva EC-Play er og hva skoleledelse, lærere og elever syns om å bruke dette fantastiske verktøyet. Vil du teste selv så finner du EC-Play EdTech-verktøyene og muligheten for å melde deg på et skoleband her.