Om oss

Alle kan spille er en forening registrert i Frivillihetsregisteret med org.nr 923 166 548. Medlemskap er gratis og alle medlemmer kan melde seg på og delta på alle våre aktiviteter er helt gratis. Vi dekker våre kostnader gjennom støtte og gaver.

Foreningen Alle kan spille er en non-profit, frivillig og veldedig organisasjon som har til formål å skape arenaer for mestring, glede, utvikling og inkludering innen sang og musikk. Målet er at ALLE, uavhengig av forutsetninger, forkunnskaper, kjønn, alder, sosial bakgrunn, funksjonsevne, etnisitet, religion, økonomi eller andre forhold, skal kunne delta på våre musikalske arenaer med spill, sang og dans og føle mestring første gangen de prøver. Her skal alle føle seg inkludert uansett. Her kan de utvikle musikalske, personlige, relasjonelle og grunnleggende ferdigheter som setter dem i stand til å takle livets strabasiøse ferd.

Siden det er frivillig betaling på alle våre aktiviteter er vi avhengig av støtte og gaver for å opprettholde og utvikle tilbudet. Vi er i dag støttet av BUFdir, og søker nå å få enda flere med på laget. Målet er også i økende grad å engasjere frivillige for å redusere våre kostnader.

Foreningens mål er i første omgang å etablere samspillaktivitet på alle barneskoler slik at alle barn og unge skal få denne fantastiske lavterskel utviklingsarenaen i sitt nærmiljø. Vi har også mål om å få i gang aktiviteter på alle ungdomskoler. Vi har også startet opp foreldreband for også å skape mestring, glede, utvikling og inkludering for de foresatte. Vi har også flere prosjekter på gang innen helse og eldreomsorg.

Foreningen Alle kan spille har også et stort hjerte for de som trenger det aller mest. Vi jobber derfor også med barn med særskilte behov og med tidlig innsats og med prosjekter for å hindre ensomhet og utenforskap samt arbeidstrening for de som trenger det.

Vi takker som alle dere som støtter oss i vårt arbeid slik at vi kan nå vårt mål om å gi mestring, glede, utvikling og inkludering til alle.