Om oss

Foreningen EC-Play Together er en non-profit, frivillig og veldedig organisasjon som har til formål å skape arenaer for mestring, glede, utvikling og inkludering innen sang og musikk. EC-Play Together er forkortelsen for Everyone Can Play Together, som på norsk blir Alle Kan Spille Sammen. Målet er at ALLE, uavhengig av forutsetninger, forkunnskaper, kjønn, alder, sosial bakgrunn, funksjonsevne, etnisitet, religion, økonomi eller andre forhold, sammen skal kunne delta på våre musikalske arenaer med spill, sang og dans og føle mestring første gangen de prøver. Her kan de utvikle musikalske, personlige, relasjonelle og grunnleggende ferdigheter som setter dem i stand til å takle livets strabasiøse ferd. Formålet skal oppnås gjennom å bruke EC-Play sine innovative og effektive metoder og unike pedagogikk som er utviklet i Asker med støtte fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Asker kommune. EC-Play har med dette systemet satt en helt ny standard internasjonalt innen musikkopplæring.

EC-Play Together er registrert i Frivillihetsregisteret og har org.nr 923 166 548. Våre aktiviteter finansieres gjennom frivillig arbeid, offentlig støtte, støtte fra fond og stiftelser samt egenbetaling fra medlemmer.

Foreningens mål er å etablere EC-Play skoleband på alle skoler. De skolene som legger til rette for EC-Play skoleband får disponere skolebandets instrumenter og EdTech-lisenser i skoletiden. Vi gir også skolens lærere fri opplæring i bruk av undervisningsverktøy slik at alle elevene på skolen kan få gleden av verdens beste musikkundervisning og oppleve mestring, glede, utvikling og inkludering i musikktimen og i skolehverdagen.

Foreningen EC-Play Together har et stort hjerte for de som trenger det aller mest. Vi jobber derfor også med barn med særskilte behov og med tidlig innsats både i skolen og på fritid, med prosjekter for å hindre ensomhet og utenforskap samt arbeidstrening.

Vi takker skolene, foreldrene, FAU, FUG og stiftelser og fond som støtter opp om vårt arbeid.