MMK

MMK er vårt belønningssystem for spilling hjemme der vi premierer aktivitet og ikke resultat.

Målet er å få deltakerne til å ta opp instrumentet minimum 3 ganger om dagen; om morgenen før de går på skolen, når de kommer hjem fra skolen og før de går og legger seg for kvelden. Vi har laget et skjema som hvor de kan sette et kryss når de har spilt. Det er ikke noe krav til hvor lenge man skal spille. Jeg sier at «kravet» er minimum 1 sekund, men det betyr at det ikke er noen krav til hvor lenge du spiller. «1 sekund» rekker alle å spille uansett hvor liten tid de har. Poenget er å ha fokus på at instrumentet blir en del av hverdagen deres. Når de har tid og lyst til å spille mer så gjør de garantert det, men da er det av egen fri vilje. En slik overprestasjon gir en boost til videre spilling. Målet er å skape en lav terskel for å nå målet om å spille ofte, og at man spiller av egen fri vilje. Det er fri i helgene og det ikke lov for de foresatte å mase om at de skal spille «langt og lenger enn langt» i helger eller ellers. Men de må gjerne spille i helgene om de har lyst. Nok en overprestasjon det er verd å kommentere. Fokuset i starten når man skal lære seg noe er frekvens og premiering av dette. Hvordan belønningssystemet fungerer står forklart i skjemaet. Skjemaet må skrives ut og henges opp på soveromsdøra eller at annet synlig sted barnet går forbi ofte. Det er lov å minne barnet på «målet om å få et kryss» i en travel hverdag. Det er maksimalt mulig å få 15 kryss mandag til fredag, og når de oppnår 12 kryss eller mer får de GULL, 10-12 kryss får de SØLV og 8-10 krys gir BRONSE. Og så må dere bli enige om hva som skal være premien er når barnet oppnår GULL , SØLV eller BRONSE. Ulike barn motiveres av ulike ting. Så dette må dere selv finne ut av sammen. Du vet nok best hva ditt barn syns er en bra premie og hva de motiveres av. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt på 99108000.

Last ned MMK-skjema her, skriv det ut og heng det opp på et synlig sted:

Veiledning foresatte