Starte skoleband

SØK OPP DIN SKOLE HER
Har du ikke EC-Play på din skole? Slik kommer du i gang: Se Film


EC-Play Skoleband er et svært populært lavterskeltilbud med 1 time samspill rett etter skoletid på skolen hvor alle elevene skal kunne være med uavhengig av bakgrunn, forutsetninger og forkunnskaper. Dette muliggjøres med EC-Play sine samspillverktøy som er et helt nytt banebrytende konsept innen musikkopplæring hvor målet er at alle opplever at de mestrer å spille på mange ulike instrumenter (piano, gitar, ukulele, bass, fiolin og trommer) første gangen de prøver. Og alle får spille på alle de instrumentene de selv ønsker. I tillegg får de utvikle seg som artister gjennom andre musikalske aktiviteter og utfordringer innen sang, koreografi og dans.

Skolebandet deles inn i 2 grupper
– En gruppe for de eldste elevene som ikke lenger går på SFO. Normalt er dette elever fra 4.-7.klasse. Disse spiller først. Målet er at vi starter spillingen så tett opp til skoledagens slutt som mulig slik at de slipper å vente.
– En gruppe for de yngste elevene som går på SFO. Disse elevene går normalt i 1.-4.klasse. Disse går først på SFO og får seg en matbit. Og når de eldste er ferdig med å spille er det deres tur til å han det gøy.

Samspillet i bandet har følgende struktur
Intro: MicroLesson og dagens mål ift våre lover/regler (5-10 min)
Spilling: Vi spiller masse. Vi velger nivå, sanger og bytter instrumenter og spiller og synger. Hver enkelt deltaker får veiledning på det instrumentet de selv ønsker å spille på (30 min)
Challenge: Vi løser en musikalsk utfordring sammen innen spilling, sang, dans, koreografi, notasjon, komposisjon, improvisasjon oa (15 min)
Outro: Vi avslutter med en felles sang eller dans. Deretter snakker om måloppnåelse, vi heier på hverandre og noen ganger deler vi ut premier (5-10 min)