Samspill

FINN VÅRE AKTIVITETER HER
Er det ikke EC-Play på din skole? I denne filmen forteller vi deg hvordan du skal komme i gang på din skole. Vårt mål er at alle skoler skal ha en EC-Play Musikkskole.

EC-Play er et lavterskeltilbud til alle elevene ved skolen. Vi har frivillig betaling noe som innebærer at alle som trenger det kan være med helt GRATIS. Dette prosjektet er delfinansiert av BUFdir. Tilbudet organseres av foreningen Alle kan spille. Vårt MÅL er at ALLE, uansett bakgrunn, forutsetninger, forkunnskaper, nivå, rolle og privatøkonomi skal oppleve MESTRING, GLEDE, UTVIKLING OG INKLUDERING gjennom samspill og sang etter skoletid, på kveldstid, i helger og i ferier.

Vi er også opptatt av sosial bærekraft. Vi gir derfor også muligheter for unge til å få seg sin første jobb og å jobbe som frivillig. Vi legger også til rette for at foresatte kan engasjere seg som frivillig. Vi samarbeider også godt med både NAV og andre organisasjoner som er opptatt av å gi alle en sjanse i livet.

Vi har følgende prosjekter:

BAND SE FILM
Vi organiserer samspill for alle. Spillingen foregår etter skoletid og på kveldstid. Vi deler inn i grupper etter alder med mulighet for hospitering. Inndelingen er normalt 1.-2. klassinger, 3.-4.klassinger, 5.-7.klassinger og 8.-10 klassinger, men vi organiserer også samspill på tvers av alle aldre samt samspill for voksne/foresatte. Vi har også prosjekter innen sang/kor.

Sommerfest og Julefest
Vi arrangerer Julefest før jul og Sommerfest før sommerferien. Dette er et arrangement som er åpent for alle i hele familien. Dette foregår fast hvert år på Fyrstikken på Heggedal innbyggertorg kl. 13-16. SE FILM fra invitasjonen til julefesten i 2022.

MusikkSommerCamp
4 (5) uker om sommeren, de 2 første og de 2 siste ukene i sommerferien, arrangerer vi musikksommercamp felles på alle på tvers av skolene i kommunen.

HøstCamp
Dette er et prosjekt hvor vi inviterer vi til et 3-dagers hotellopphold på Malmplassen Gjestegård for musikkglade barn og deres familier som har behov for en høstferie. Se TV2 sitt innslag fra campen i 2022 HER.

MuVi CLUB – En åpen arena med Musikk- og Videoproduksjon for ungdom
Vi jobber nå med et prosjekt hvor vi ønsker å lage en lavterskel drop-in arena for ungdom hvor kan drive med musikk- og videoproduksjon.

  • Oppstart av EC-Play i høst

    Vi starter opp med EC-Play skoleband i uke 35. Vi spiller på samme dager som før sommeren. Eneste endring er Sætre som nå blir på torsdager i stedet for på tirsdager – etter ønske fra skolen. De av dere som ennå ikke har skoleband på deres skole kan ta kontakt med meg slik at vi kanFortsett…


  • 50% av skolene er igang

    Vi vokser i rekordfart i Asker. 12 skoler er allerede i gang med skoleband og flere skoler bruker EC-Play i musikkundervisningen med stor entusiasme, men flere er på gang. Målet er at ALLE de 12.000 elevene som går i Askerskolen skal få muligheten til å oppleve mestring, glede, utvikling og inkludering med EC-Play i ogFortsett…


  • Utsatt oppstart og «Prøvespilling»

    Vi har nok en gang måtte skyve på oppstart av skoleband på noen skoler. Sjekk kalenderen for din skole HER og bare ta kontakt om du har spørsmål. Mail skal være sendt ut til alle dette gjelder, men ved en inkurie kan det se ut til at noen ikke har fått den. Årsaken til utsettelseFortsett…